…Privacy beleid…

Opscheppen met Severine, gevestigd aan, Korenmaat 4, 2636 JG Schipluiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

Opscheppen met Severine

Korenmaat 4

2636 JG Schipluiden

06 51 07 05 14

www.opscheppenmetseverine.nl

info@opscheppenmetseverine.nl

Severine Meijer is de Functionaris Gegevensbescherming van Opscheppen met Severine.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Opscheppen met Severine verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Opscheppen met Severine verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om goederen en diensten bij je af te leveren 
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Opscheppen met Severine analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Opscheppen met Severine verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Opscheppen met Severine bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Indien je een account hebt aangemaakt op de webshop, dan bepaal je zelf wanneer deze wordt opgeheven. Opheffen van de account kan door een e-mail te sturen naar info@haakvrouw.nl

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Opscheppen met Severine geeft geen persoonsgegevens van klanten aan derden door. Wij gebruiken klantgegevens alleen voor het verwerken van de bestellingen en slaan je adresgegevens NIET op voor nieuwsbrieven of dergelijke zaken.

 

Cookies

Opscheppen met Severine gebruikt diverse cookies, namelijk functionele & analytische. Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Functionele & analytische cookies

Deze hebben een puur technische functie om de website goed te laten werken en optimaliseren èn jouw voorkeursinstellingen te onthouden. Het bezoekersaantal wordt ook gemeten. Maar de cookies worden vooral ingezet om de website te verbeteren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Eerder opgeslagen informatie (cookies) kun je zelf via de instellingen van je browser verwijderen.

Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:

ICTRecht: Achtergrond Cookiewet

Consumentenbond: “Wat zijn cookies?

Consumentenbond: “Waarvoor dienen cookies?

Consumentenbond: “Cookies verwijderen

Consumentenbond: “Cookies uitschakelen

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Haakvrouw en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt natuurlijk ten alle tijden op je account inloggen en zelf je gegevens aanpassen. Of je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@opscheppenmetseverine.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Opscheppen met Severine wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Opscheppen met Severine neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@opscheppenmetseverine.nl